Lista aktualności Lista aktualności

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA SŁAWA ŚLĄSKA

  1. Data, miejsce oraz rodzaj przetargu: 06.03.2019 roku w siedzibie Nadleśnictwa Sława Śląska, ul. Niewidziajły 1A w Sławie, odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o powierzchni łącznej 0,1878 ha.

  2. Dla działki Sąd Rejonowy w Nowej Soli prowadzi KW nr ZG1N/00038028/2.

  3. Nieruchomość położona jest na działce oznaczonej wewidencji gruntów
    i budynków nr 432/1 w miejscowości Jodłów, gmina Nowa Sól, stanowiąca wg ewidencji gruntów użytek B – tereny zabudowane.

  4. W przetargu wzięło udział 2 uczestników. Obaj uczestnicy spełnili wszystkie kryteria i zostali dopuszczeni do przetargu.

  5. Cena wywoławcza nieruchomości: (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

    Cena nabycia nieruchomości 80 400,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy czterysta złotych 00/100).

  6. Nabywcą nieruchomości został Pan Marek Demeszuk.

 

                                                                                                 Wiesław Daszkiewicz

                                                                                 Nadleśniczy Nadleśnictwa Sława Śląska