Lista aktualności Lista aktualności

Las jeziora i wędkarze

Zasięg działania Nadleśnictwa to nie tylko drzewa i las, to również pola, łąki i jeziora, a w te ostatnie obszar Nadleśnictwa jest niezwykle bogaty. Mapa naszych zielonych kompleksów leśnych „upstrzona” jest czternastoma błękitnymi plamami o wielkości wynoszącej od ponad 800 do niespełna 10 ha. W sumie powierzchnia jezior na terenie naszego zasięgu wynosi prawie 1 300 ha, co stanowi 2,5% jego powierzchni całkowitej. To właśnie ta 1/40 część naszego zasięgu działania jest najbardziej atrakcyjnym fragmentem dla okolicznych mieszkańców, tłumnie przybywających turystów oraz zapalonych wędkarzy.

 

Dlatego Nadleśnictwo Sława Śląska ściśle współpracuje z Gospodarstwem Rybackim w Sławie, dzierżawcą większości jezior, którego pracownicy wraz ze Strażą Leśną przeprowadzają patrole przyległych do jezior terenów. Działania te mają na celu zwalczane szkodnictwa leśnego i rybackiego, w trosce o środowisko i zasoby naszych wód oraz zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z wypoczynku na łonie natury.

 

Wcieliliśmy w życie regulacje umożliwiające amatorom połowu ryb legalny dojazd do stanowisk wędkarskich. Dla ich potrzeb została utworzona sieć dojazdów, z której mogą korzystać wędkarze posiadający: kartę wędkarską, zezwolenia na połów ryb oraz specjalny identyfikator potwierdzający uprawnienie do poruszania się po drogach leśnych wyznaczonych jako dojazdy do stanowisk wędkarskich.

 

Drogi te udostępnione są dla pojazdów silnikowych o ciężarze całkowitym nieprzekraczającym  3,5 tony. Wjazd do lasu wspomnianymi dojazdami musi być ściśle związany z amatorskim połowem ryb i nie może mieć charakteru biwakowania, dlatego zakazuje się poruszania pojazdami typ cross, buggy, quad, pojazdami kempingowymi oraz pojazdami z przyczepami mieszkalnymi.

 

Wędkarze, a także wszystkie osoby przebywające w leśnych ostępach, muszą przestrzegać zasad zawartych w Ustawie o lasach, a wynika to z zachowania bezpieczeństwa lasu i ludzi oraz zachowania szacunku do otaczającej nas przyrody. Trzeba pamiętać, że w lasach zabrania się m.in.: zanieczyszczania gleby i wód, zaśmiecania, rozkopywania gruntu, niszczenia roślin i grzybów oraz obiektów gospodarczych i turystycznych, biwakowania poza wyznaczonymi miejscami, płoszenia zwierząt, puszczania psów luzem oraz hałasowania. W lasach oraz w odległości 100 m od granicy lasu, zabrania się rozniecania ognia, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych do tego celu, oczywiście po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu chęci rozpalenia ogniska w Punkcie Alarmowo -Dyspozycyjnym Nadleśnictwa.

 

Podczas wędkarskiej wyprawy należy dokładnie zapoznać się z zamieszczoną na stronie Gospodarstwa Rybackiego w Sławie mapą dojazdów, która co pewien czas jest aktualizowana oraz z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.

(link: http://www.gospodarstworybackie.slawa.pl/ )

 

Tych kilka zasad pozwoli nam na bezpieczne korzystanie z dobra otaczającej nas przyrody w taki sposób aby zachować jej trwałość i piękno jak najdłużej.