Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości dz. ew. 343/2 ob. Bojadła

Nadleśnictwo Sława Śląska oferuje do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną w miejscowości Bojadła – działka ewidencyjna nr 343/2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 12 000 zł. Przetarg nieograniczony ustny odbędzie się w dniu 12.07.2022 r. w siedzibie Nadleśnictwa o godz. 11:00. Szczegóły ogłoszenia dostępne na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-slawa-slaska/wystapienia-komunikaty-ogloszenia

 

Z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości można zapoznać się w siedzibie Nadleśnictwa, w dniach roboczych, godz. 7.00 – 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Agata Mioducka, tel. 68 356 62 29, wew. 120, kom. 697 070 492.