Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości dz. ew. 829

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości dz. ew. 829 ob. Świętno

Nadleśnictwo Sława Śląska oferuje do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną w miejscowości Świętno – działka ewidencyjna nr 829. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 208 000 zł. Przetarg nieograniczony ustny odbędzie się w dniu 07.06.2022 r. w siedzibie Nadleśnictwa o godz. 12:00.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady przetargu określają Ogłoszenie oraz Regulamin przetargu, znajdują się w załącznikach do pobrania poniżej, na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa oraz na stronie interenetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Sława Śląska:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-slawa-slaska/wystapienia-komunikaty-ogloszenia

Z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości można zapoznać się w siedzibie Nadleśnictwa, w dniach roboczych, godz. 7.00 – 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Agata Mioducka, tel. 68 356 62 29, wew. 120, kom. 697 070 492.