Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o zamianie gruntów

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze

Nadleśnictwo Sława Śląska

 

                Na podstawie 38e ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 1463  ze zm.) oraz zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, stanowiącymi załącznik do pisma RDLP w Zielonej Górze z dnia 21 grudnia 2012r. (zn. spr.: ZU-214-11/12), Nadleśnictwo Sława Śląska zamieszcza informację o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości będących w zarządzie Nadleśnictwa. Zgoda na dokonanie zamiany została wydana w dniu  25 czerwca 2021 r. przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze (zn. spr.: ZS.2261.14.1.2020).

Data zgody  na zamianę

Nieruchomość zbywana przez Lasy Państwowe

adres leśny

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia  (w ha)

wartość

(zł)

25.06.2021 r.

14-09-1-02-168-d-01

08-12-015-0007

Dz. ew. nr 3156/29

Bz

1,2515

353.000,00

25.06.2021 r.

14-09-1-02-168-f-01

14-09-1-02-168-f-99

08-12-015-0007

Dz. ew. nr 3156/51

Bz

Ls

0,1417

0,3143

43.000,00

Razem

1,7075

396.000,00

 

 

Nieruchomość nabywana przez Lasy Państwowe

właściciel

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia

(w ha)

wartość

(zł)

Wspólnicy Spółki Cywilnej „Wrzosy”

30-29-022-0013

Dz. ew. nr 206/2

LsVI

0,72

31.000,00

08-08-055-0015

Dz. ew. nr 143/2

LsV

0,5072

17.000,00

08-08-065-0002

Dz. ew. nr 781/1

LsV

2,2903

91.000,00

08-08-065-0002

Dz. ew. nr 781/4

LsV

2,9711

123.000,00

08-08-065-0002

Dz. ew. nr 720

LsV

7,35

322.000,00

Razem

13,9676

584.000,00

 

Ogłoszenie w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych nr 7/2021

https://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/biuletyn-informacyjny-lasow-panstwowych/2021/bilp-7-2021-r.pdf/view