Lista aktualności Lista aktualności

Wsparcie na inwestycje leśne i zadrzewieniowe

Od 1 czerwca do 31 lipca br. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych w ramach PS WPR 2023−2027.
Wsparcie inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych przyznawane jest w ramach następujących interwencji:
1. Zalesianie gruntów rolnych;
2. Tworzenie zadrzewień śródpolnych;
3. Zakładanie systemów rolno-leśnych;
4. Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych. 
Wniosek należy złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), wyłącznie w postaci elektronicznej – za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.
Szczegółowe informacje dotyczące interwencji leśnych i zadrzewieniowych znajdują się na stronie MRiRW.