Asset Publisher Asset Publisher

PRZYGOTOWANIE DO SEZONU PPOŻ. – UTRZYMANIE DRÓG POŻAROWYCH

Co roku w okresie jesienno-zimowym każde nadleśnictwo dokonuje przeglądu infrastruktury przeciwpożarowej w nadleśnictwie, w tym również kontroluje stan dojazdów pożarowych i podejmuje działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego lasów. Jest to czas przygotowań przed kolejnym nadchodzącym sezonem pożarowym. Zgodnie z obwiązująca Instrukcją (wyd. CILP Warszawa 2020 r.) na dojazdach pożarowych, obowiązuje utrzymanie prześwitu o szerokości min. 6 m do wysokości 4 m tudzież ścięcie linii rozgraniczających na ważnych skrzyżowaniach nie mniejsze niż 5 x 5 m. Oznacza to konieczność usunięcia wszelkich przeszkód, w tym drzew, ograniczających te parametry.

Dzisiaj pojazdy straży pożarnej to wozy zaawansowane technicznie, o wadze bojowej oscylującej około 15 ton, które nie mogą napotykać w terenach leśnych problemów z przemieszczaniem się i manewrowaniem, gdyż najważniejsze przy gaszeniu pożarów są szybkie dotarcie do ognia, podjęcie akcji i skuteczna logistyka. To jest możliwe jest tylko przy odpowiednich warunkach drogowych.
W tym sezonie zostały podjęte działania mające na celu zapewnienie przejezdności dojazdu pożarowego nr 7 w Leśnictwie Kolsko oraz dojeździe pożarowym nr 1 w Leśnictwie Strzeszków w Puszczy Tarnowskiej. 
Ze względu na pogarszający się z roku na rok stan drogi nr 7, podjęto decyzję o dokonaniu w pierwszej kolejności usunięcia części drzew, co zapewniło właściwy prześwit, umożliwiając tym samym swobodny przejazd samochodów gaśniczych, ale również odsłoniło koronę drogi, co z kolei ułatwi jej przesychanie i tym samym zapewnienie minimalnej nośności. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie robót drogowych konserwacyjnych. Podobne działania w tym rejonie nadleśnictwo planuje podjąć również w bieżącym roku na dojeździe pożarowym nr 24, czyli drodze leśnej łączącej miejscowości Sławocin i Rudno.
Wszystkie te prace wynikają z konieczności prawidłowego zabezpieczenia pożarowego terenów leśnych. W tym konkretnym miejscu, w leśnictwie Kolsko dzięki podjętym działaniom, nastąpi poprawa zabezpieczenia ppoż. kompleksu leśnego o powierzchni około 250 hektarów!
W ostatnich trzech latach na naszym terenie wystąpiło ponad 50 pożarów. Głownie profilaktyce, w tym stałemu dostosowywaniu dojazdów pożarowych do ruchu i możliwości manewrowania pojazdami gaśniczymi, należy zawdzięczać, że spaleniu uległa powierzchnia „tylko” około 1,5 ha. Średnia powierzchnia pożaru to zaledwie 3 ary!

Autor zdjęć: Piotr Łangowski.