Asset Publisher Asset Publisher

Miejsce do palenia ognisk

Przypominamy, że ogniska na terenach leśnych można palić jedynie w miejscach wyznaczonych.

Fot. Jakub Kremer (Chcesz rozpalić ognisko zadzwoń pod numer 697 070 934)

Na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska zostało wyznaczonych pięć takich miejsc:

  • Na terenie leśnictwa Gola: Ścieżka edukacyjna przy Nadleśnictwie pn. Z Naturą Za Pan Brat;
  • Na terenie leśnictwa Świętobór: Polana Rekreacyjna Świętobór oddz. 28d;
  • Na terenie leśnictwa Świętobór: Ścieżka edukacyjna pn. Lekcja biologii inaczej 157n;
  • Na terenie leśnictwa Wilcze: Edukacyjne miejsce postojowe pojazdów oddz. 15x;
  • Na terenie leśnictwa Świętno: Edukacyjne miejsca postojowe pojazdów oddz. 37a,b.

Przed skorzystaniem z takiego miejsca prosimy każdorazowo o telefoniczny kontakt z Punktem Alarmowo-Dyspozycyjnym w Nadleśnictwie, w celu uzyskania zgody na palenie ogniska.

Przy zgłoszeniu należy podać następujące dane:

  • data,
  • godziny palenia ognia,
  • imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za palenie ogniska,
  • numer telefonu kontaktowego.

Miejsce do rozpalania ogniska przy Nadleśnictwie Sława Śląska dostępne jest od poniedziałku do piątku dla zorganizowanych grup szkolnych. Chęć rozpalenia ogniska należy uzgodnić wcześniej drogą mailową: slawaslaska@zielonagora.lasy.gov.pl

Wyznaczone miejsca na ognisko w leśnictwach Wilcze oraz Świętno znajdują na terenach o dużym zagrożeniu pożarowym. W ZWIĄZKU Z WYSOKIM RYZYKIEM POWSTANIA POŻARU, OTRZYMANIE ZGODY NA ROZPALENIE OGNISKA W TYCH MIEJSCACH UZALEZNIONE JEST OD AKTUALNEGO ZAGROŻENIA POZAROWEGO. WARUNKOWĄ ZGODĘ NA ROZPALENIE OGNISKA MOŻNA UZYSKAĆ W NADLEŚNICTWIE LUB U MIEJSCOWEGO LEŚNICZEGO.

PAMIĘTAJ!!! nieostrożność w posługiwaniu się ogniem w lesie może doprowadzić do rozprzestrzenienia się pożaru. Po zakończeniu palenia ognia, ognisko należy dokładnie zagasić a teren uporządkować.

Korzystanie z wyznaczonych miejsc jest bezpłatne.

Dane kontaktowe

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny: 68 356 62 29,

 697 070 934

Leśnictwo Wilcze: 696 456 918

Leśnictwo Świętno: 697 073 871