Asset Publisher Asset Publisher

Zagrożenie pożarowe

Stan zagrożenia pożarowego obszarów leśnych jest przede wszystkim wynikiem działalności człowieka - nieostrożnym obchodzeniem się z ogniem w lesie lub na gruntach z nim sąsiadujących. Szczególnie niebezpieczne jest wypalanie przez rolników suchych traw na nieużytkach i łąkach. Z tego powodu największe natężenie pożarów występuje wczesną wiosną i latem, gdy panują wysokie temperatury powietrza, a wilgotność ściółki jest niska. Do zwiększenia zagrożenia pożarowego przyczynia się położenie nadleśnictwa. Przez tutejsze tereny leśne przebiegają bowiem ważne szlaki komunikacyjne - drogi krajowe i wojewódzkie.

Na zagrożenia pożarem wpływ mają warunki meteorologiczne: opady atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru, natężenie promieniowania słonecznego, temperatury i wilgotności powietrza. W sezonie letnim stopień zagrożenia pożarowego określany jest codziennie, o godz. 9.00 i 13.00. Gdy występuje III (najwyższy) stopień zagrożenia pożarowego i przez co najmniej pięć kolejnych dni wilgotność ściółki utrzymuje się na poziomie poniżej 10 % (mierzona zawsze o godz. 9.00). Aby szybko wykrywać i likwidować pożary, przez cały czas zagrożenia pożarowego w nadleśnictwie dyżurują leśnicy, a cały teren nadleśnictwa obserwowany jest z dostrzegalni przeciwpożarowych. Dopiero jesienią zagrożenie pożarowe znacznie się zmniejsza.

 

Stopień zagrożenia pożarowego lasu

Zagrożenie pożarowe