Asset Publisher Asset Publisher

Komunikat dotyczący dokumentów aplikacyjnych

Nadleśnictwo Sława Śląska informuje, iż dokumenty aplikacyjne na wolne stanowiska pracy przyjmowane są wyłącznie w ramach naborów ogłaszanych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Sława Śląska w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Nadleśnictwa. W związku z powyższym dokumenty aplikacyjne złożone w Nadleśnictwie, przesłane pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poza procedurą rekrutacyjną, zostaną bez zwłoki zniszczone lub trwale usunięte z poczty elektronicznej.

                                                                                                                                Nadleśniczy

                                                                                                                         Wiesław Daszkiewicz