Asset Publisher Asset Publisher

Mamy nową ścieżkę rowerową!

Ścieżka rowerowa, o której pisaliśmy 28.07.2014 r. na naszym portalu została ostateczne dopuszczona do użytkowania na mocy Postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wschowie w dniu 6.08.2014 r.

Ścieżka rowerowa, o której pisaliśmy 28.07.2014 r. na naszym portalu została ostateczne dopuszczona do użytkowania na mocy Postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wschowie w dniu 6.08.2014 r.

Obiekt został wytyczony na odcinku 4,61 km, z czego 3,6 km nawierzchni zostało utwardzone. Znaczna jego część poprowadzona została starym pasem przeciwpożarowym, który już od dłuższego czasu przestał pełnić swoją funkcję. Tędy również biegnie podziemna linia światłowodowa do Sławy.  Dzięki temu podczas prac budowalnych ograniczono do niezbędnego minimum wycinkę drzew, które znajdowały się na trasie ścieżki. Wybudowane obiekty, m.in. nawierzchnia utwardzona ścieżki, miejsca postojowe dla samochodów – ok. 30 stanowisk, tablice edukacyjne, zadaszone ławostoły, kosze na śmieci, powstały w głównej mierze z surowców naturalnych. Trasa ścieżki urozmaicona została dziesięcioma tablicami edukacyjnymi, dzięki którym turysta może zaznajomić się z bogactwem przyrodniczym Sławy i okolic. Teren ten objęty ochroną prawną, stanowi tzw. obszar ptasi sieci Natura 2000 - Pojezierze Sławskie PLB300011. W celu umożliwienia wypoczynku korzystającym ze ścieżki rowerzystom, biegaczom lub pieszym, w dwóch miejscach posadowiono 2 zadaszone ławostoły.

Całe zadanie realizowane było jako jeden z elementów projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pn. „Budowa i modernizacja systemu ścieżek turystycznych w Nadleśnictwie Sława Śląska dla zabezpieczenia obszarów Natura 2000".

Mamy nadzieję, że obiekt będzie wykorzystywany przez lokalną społeczność oraz przebywających na naszym terenie turystów zgodnie z jego przeznaczeniem. Jednocześnie informujemy, że cały odcinek ścieżki jest monitorowany, w związku z czym należy liczyć się z konsekwencjami wynikającymi z niewłaściwego użytkowania obiektu.