Asset Publisher Asset Publisher

NADLEŚNICTWO SŁAWA ŚLĄSKA LIDEREM OCHRONY PRZYRODY!

NADLEŚNICTWO SŁAWA ŚLĄSKA LIDEREM OCHRONY PRZYRODY!

Lider Ochrony Przyrody – takim tytułem uhonorowane zostało Nadleśnictwo Sława Śląska w dniu 7 października 2015 r. podczas konferencji podsumowującej działania podejmowane w ramach V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dyplom wręczony został Nadleśniczemu Nadleśnictwa Sława Śląska - Panu Wiesławowi Daszkiewiczowi przez Pana Piotra Adamskiego - Dyrektora Centrum Projektów Środowiskowych.

Od 2012 roku Nadleśnictwo Sława Śląska realizuje projekt pn. „Budowa i modernizacja systemu ścieżek turystycznych w Nadleśnictwie Sława Śląska dla zabezpieczenia obszarów Natura 2000", który współfinansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15% przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym celem projektu jest usystematyzowanie i uporządkowanie ruchu turystycznego w taki sposób, aby jego niekorzystne oddziaływanie na cenne przyrodniczo obszary było jak najmniejsze.

Konferencja „Szlakiem naturalnych zmian – fundusze europejskie na ochronę przyrody" zorganizowana została przez CKPŚ pod  honorowym patronatem Pani Marii Wasiak – Minister Infrastruktury i Rozwoju oraz Pana Macieja Grabowskiego – Ministra Środowiska.