Asset Publisher Asset Publisher

Nowa forma ochrony przyrody w Nadleśnictwie Sława Śląska

Art. 43. Ustawy o ochronie przyrody

                „[…] Zespołami przyrodniczo – krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego  zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne [...]"

 

                Dzięki wspólnym staraniom Nadleśnictwa Sława Śląska, Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Letniska Jodłów oraz Wojskowego Koła Łowieckiego „Wilk" Głogów do Urzędu Gminy w Sławie wpłynął wniosek o ustanowienie nowej formy ochrony przyrody na naszym terenie, tj. zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Gaj Wandy".

                Nazywana potocznie przez lokalna społeczność „poletkiem kasztanowym" niewiele ponad czterohektarowa powierzchnia znajduje się na terenie Leśnictwa Dąbrówno. Posiada ona nie tylko interesującą historię związaną ze swoim powstaniem, ale przede wszystkim jest ciekawym i wyjątkowym w skali Nadleśnictwa obiektem przyrodniczym.

„Gaj Wandy" stanowi fragment założenia parkowego w środku dużego kompleksu leśnego, należącego niegdyś do rodziny Schoenaich. Ówczesny właściciel części Puszczy Tarnowskiej, książę Henryk, polecił założyć park dla swojej żony Wandy i nazwał go jej imieniem. Przypisywanie obiektom przyrodniczym nazw związanych z nadnaturalnymi właściwościami bądź pochodzącymi od ludzkich cech i imion było zjawiskiem częstym w epoce romantyzmu.

Oceniając poletko okiem leśnika niewątpliwie jest to miejsce niezwykłe i warte objęcia ochroną. Poza licznymi kasztanowcami białymi (Aesculus hippocastanum L.)  znajdują się tam również potężne okazy gatunków takich jak: dąb bezszypułkowy (Quercus petraea (Matt.) Liebl.), buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.), sosna wejmutka (Pinus strobus L.), dąb czerwony (Quercus rubra L.). Niestety od kilku lat kasztanowce atakowane są przez szrotówka kasztanowcowiaczka, który powoli, ale skutecznie, osłabia rosnące tu drzewa. W ramach działań zapobiegających i powstrzymujących proces zamierania kasztanowców pracownicy Nadleśnictwa wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Letniska Jodłów oraz Wojskowego Koła Łowieckiego „Wilk" Głogów, przy wsparciu uczniów ze szkoły w Lubięcinie, założyli na kasztanowce lepy oraz wygrabili i usunęli suche opadłe liście.

„Gaj Wandy" niezaprzeczalnie można nazwać obiektem cennym dla sławskich lasów oraz ich bioróżnorodności. Nie tylko ze względu na jego walory estetyczne, które zachwycają zwłaszcza w maju - w okresie kwitnienia kasztanowców - ale również ciekawą i unikatową w skali Nadleśnictwa historię powstania. Zakładając, że prowadzone działania ochronne zatrzymają niszczycielskie działania szrotówka obiekt ten jeszcze przez wiele lat będzie cieszył oczy odwiedzających go gości.   

Autor tekstu: Emilia Rola