Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Nadleśnictwo Sława Śląska oferuje do sprzedaży nieruchomość zabudowaną w miejscowości Świętno, stanowiącą fragment cmentarza parafialnego – działka ewidencyjna nr 745/1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 19 000 zł. Przetarg nieograniczony pisemny odbędzie się w dniu 30.08.2022 r. w siedzibie Nadleśnictwa o godz. 12:00. Szczegóły ogłoszenia dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-slawa-slaska/wystapienia-komunikaty-ogloszenia