Asset Publisher Asset Publisher

REKREACJA W ZGODZIE Z NATURĄ

Plac rekreacyjny na polanie Świętobór - to już kolejny obiekt, który wybudowaliśmy w trakcie realizacji naszego projektu pn. „Budowa i modernizacja systemu ścieżek turystycznych w Nadleśnictwie Sława Śląska dla zabezpieczenia obszarów Natura 2000”.

Tym razem oddajemy w ręce odwiedzających SŁAWSKIE lasy kolejny obiekt edukacyjno-rekreacyjny. Polana rekreacyjna Świętobór przy miejscowości Święte wyposażona została w dużą wiatę turystyczną wraz z wyznaczonym miejscem na rozpalenie ogniska wokół którego można przysiąść na drewnianych ławkach, a w razie konieczności schronić się przed deszczem pod drewnianymi zadaszeniami. Przy wiacie umiejscowiono 10 barwnych tablic edukacyjnych, z których można dowiedzieć się wielu przyrodniczych ciekawostek. W bezpośrednim sąsiedztwie wiaty zlokalizowano plac rekreacyjny; każdy - bez względu na wiek – może tam sprawdzić, a w razie konieczności poprawić swoją kondycję fizyczną. To właśnie tu znajdują się urządzenia przeznaczone do ćwiczeń na wolnym powietrzu dedykowane młodzieży i osobom dorosłym; nie zapomnieliśmy również o najmłodszych turystach, na których czekają huśtawki, niewielka karuzela i mały linowy mostek.
Cała opisana wyżej infrastruktura turystyczna wybudowana została w ramach projektu pn. „Budowa i modernizacja systemu ścieżek turystycznych w Nadleśnictwie Sława Śląska dla zabezpieczenia obszarów Natura 2000", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.