Asset Publisher Asset Publisher

Obiekty Edukacyjne w Nadleśnictwie Sława Śląska

 

Ścieżka przyrodniczo-leśna "Wzgórza Pszczółkowskie"

Wzgórza Pszczółkowskie jest to trasa prowadząca przez ciekawe przyrodniczo formy krajobrazu polodowcowego. Na ścieżce znajduje się trzynaście tablic, które opisują bogactwo przyrodnicze terenu, informują o sposobach ochrony gatunków i siedlisk, ale również informują o procesach w nim zachodzących. Miejscem, gdzie turyści mogą odpocząć podczas zwiedzania ścieżki są liczne zestawy drewnianych ław z zadaszeniem. Odwiedzający mogą zobaczyć m.in.:

• najwyższe wzniesienie w okolicy – Stara Winna Góra (131 m n.p.m.),

• pomnik przyrody – głaz narzutowy Mietek,

• Wzgórze Zamkowe,

• Górę Szubieniczną,

• Źródełko Zdrady

 

Przystanki tematyczne na trasie ścieżki:

- Wzgórze Szubieniczne.

- Głaz „Mietek''.

- Wzgórze Zamkowe.

- Stara Winna Góra.

- O położeniu geograficznym i historii Starego Strącza.

- Czarny Staw.

- Mała retencja.

- Co daje nam las?

- Leśni inżynierowie.

- Jak rozwija się las?

- Źródełko Zdrady.

- Czyj to trop?

- Młyn wodny.

 

Ścieżka edukacyjna "Lekcja biologii inaczej"

Ścieżka edukacyjna Lekcja Biologii Inaczej wiedzie przez atrakcyjne pod względem przyrodniczym i krajobrazowym tereny. Dzięki licznym przystankom tematycznym zwiedzający mają możliwość poznania różnorodności siedlisk leśnych oraz tajniki życia drobnych zwierząt. Ścieżka wyposażona jest w trzynaście tablic edukacyjnych. Zwiedzający w ciekawy sposób mogą spędzić czas podziwiając m.in.:

• bogactwo siedlisk leśnych,

• bagna,

• torfowiska,

• rzadkie gatunki ptaków,

• drzewa pomnikowe,

• rzadkie gatunki roślin i zwierząt.

 

Przystanki tematyczne na trasie ścieżki:

- Budowa lasu.

- Grzybobranie.

- Jak znaleźć drogę w lesie?

- Jesion wyniosły

- O położeniu geograficznym.

- Lipa drobnolistna

- Łąka Kochana.

- Miodowe kobierce.

- Myszkowskie Bagno.

- Na spacer do lasu.

- Oznaczanie wieku drzewa.

- Pomóżcie nam zimą.

- Ramię w ramię z naturą.

- Uwaga, pożar !

 

Multimedialny punkt edukacyjny "Z naturą na pan brat"

Multimedialny punkt edukacyjny "Z Naturą Za Pan Brat" jest miejscem, gdzie każdy będzie mógł zasięgnąć wiedzy na temat zagadnień dotyczących przyrody, edukacji ekologicznej, różnorodności gatunkowej, atrakcji turystycznych na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska. W skład punktu edukacyjnego "Z Naturą Za Pan Brat" wchodzą:

• wiata edukacyjna wraz z wyposażeniem,

• system nawadniania terenu,

• ścieżka dydaktyczna,

• kioski multimedialne,

• tablice interaktywne,

• sala edukacyjna wyposażona w sprzęt audiowizualny.