Asset Publisher Asset Publisher

Oferta edukacyjna

Edukacja przyrodnicza prowadzona jest w Nadleśnictwie Sława Śląska przez wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników nadleśnictwa. Zajęcia edukacyjne odbywają się zarówno w siedzibie nadleśnictwa w Sławie, w szkołach, jak również w samym lesie w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. W celach edukacyjnych wykorzystuje się naturalne walory przyrodnicze występujące na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska, a w przypadku zajęć kameralnych materiały audiowizualne, plansze poglądowe, książki, atlasy i inne pomoce dydaktyczne.

Zajęcia edukacyjne zawsze dostosowane są do wiedzy, wieku oraz zainteresowań konkretnej grupy uczestników.
 
Znaczna część zajęć terenowych odbywa się na dwóch ścieżkach edukacyjnych: „Lekcja biologii inaczej" oraz „Wzgórza Pszczółkowskie". Ponadto, na życzenie zainteresowanych grup, organizowane są zajęcia na terenie rezerwatów „Jezioro Mesze" i „Jezioro Święte".
 
Osoba  do kontaktu:
 
Katarzyna Ziółek 
tel. +48 697 071 687
e-mail: katarzyna.ziolek@zielonagora.lasy.gov.pl 
 
Nadleśnictwo Sława Śląska
ul. F. Niewidziajły 1a
67-410 Sława
tel. +48 68 356 62 29
e-mail: slawaslaska@zielonagora.lasy.gov.pl