Asset Publisher Asset Publisher

Polityka pestycydowa


Wszystkie Nadleśnictwa  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  w Zielonej Górze, w tym Nadleśnictwo Sława Śląska, posiadają certyfikat FSC. Certyfikat ten oznacza, że dana jednostka Lasów Państwowych prowadzi odpowiedzialną gospodarkę leśną, w  aspekcie społecznym, ekologicznym i ekonomicznym. Co roku jesteśmy poddawani audytowi przez firmę zewnętrzną, który sprawdza spełnienie  wszystkich surowych kryteriów niezbędnych dla utrzymania certyfikatu.
1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowa Polityka Pestycydowa FSC. W związku z obowiązkiem prowadzenia działań gospodarczych w oparciu o jej zasady informuję,  iż na gruntach dzierżawionych od Nadleśnictwa z zasady zabronione jest stosowanie pestycydów syntetycznych. W przypadku konieczności zastosowania pestycydów należy obowiązkowo przeprowadzić Ocenę Ryzyka Środowiskowego i Społecznego. 
Z uwagi na obszerność dokumentu Nowej Polityki pestycydowej oraz Wykazu Wysoce Niebezpiecznych Pestycydów (WNP) z ich treścią można zapoznać się w siedzibie Nadleśnictwa Sława Śląska ul. Niewidziajły 1A, 67-410 Sława, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu ( tel. 68 356 62 29 wew. 136).   
Treść Polityki pestycydowej FSC oraz Wykaz Wysoce Niebezpiecznych Pestycydów (WNP) zabronionych przez FSC jest również dostępny na stronie internetowej https://pl.fsc.org/pl/dokumenty pod nazwami: FSC-POL-30-001 V3-0 Polityka pestycydowa FSC oraz FSC-STD-30-001a V3-0 Wykaz Wysoce Niebezpiecznych Pestycydów wg FSC.
Opracowane karty oceny ryzyka środowiskowego i społecznego znajdują się również w załącznikach poniżej.