Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

 

Sprzedaż drewna i produktów ubocznego użytkowania lasu prowadzona jest w oparciu o regulamin sprzedaży drewna w  siedzibach leśnictw.

Wystawianie asygnat odbywa się w kancelariach leśnictw w godzinach 7:00 – 9:00 lub w innych terminach, wg możliwości, potrzeb i warunków lokalnych.

 

Kasa Nadleśnictwa Sława Śląska czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 9:00 i 12:00 – 13:00.

Wydatkowanie i wywóz drewna oraz produktów ubocznego użytkowania lasu odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wywozu z właściwym leśniczym na podstawie posiadanego dokumentu zakupu w ciągu 14 dni od daty sprzedaży.

 

 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem biura Nadleśnictwa Sława Śląska tel. +48 68 356 62 29.