Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Lesistość Nadleśnictwa Sława Śląska wynosi 50,8%, przy lesistości kraju – 29,4%, województwa lubuskiego – 49%, lesistości Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Zielona Góra prawie 50%, to imponujący wynik.

Według funkcji jaką pełnią lasy można je podzielić na:
Lasy gospodarcze zajmują 79% powierzchni leśnej nadleśnictwa, lasy ochronne – 21%, oprócz tego w nadleśnictwie znajdują się dwa rezerwaty przyrody.
Struktura typów siedliskowych lasu jest w Nadleśnictwie Sława Śląska zróżnicowana. Przeważającymi typami siedliskowymi są: bór świeży , zajmuje ponad 42% powierzchni leśnej zalesionej, bór mieszany świeży - prawie 38% oraz las mieszany świeży – ponad 10% powierzchni.
 

Największy udział w lasach nadleśnictwa mają drzewostany w wieku 41-60 lat – 33,44% powierzchni leśnej. Pozostałe drzewostany w klasach wieku zajmują następującą powierzchnię wyrażoną w % powierzchni leśnej: 1-20 lat – 13,74%, 21-41 lat – 13,45%, 61-80 lat – 22,18%, 81-100 lat – 11,3%, powyżej 100 lat – 4,76%.   

 

 

 

 

Mamy tutaj głównie drzewostany rodzime, gatunkiem obcym jest robinia akacjowa rozprzestrzeniona na obszarze 0,30% powierzchni leśnej.