Asset Publisher Asset Publisher

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy to jedna z obszarowych form ochrony przyrody. W świetle Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. (art. 13 ust. 1) Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 „[…] Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne […].”

Ustanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuję w drodze uchwały rady gminy. Na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska na mocy uchwały nr 40/235/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 sierpnia 2017 roku utworzono Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „GAJ WANDY” o powierzchni 4,09 ha położony w obrębie Tarnów Jezierny w gminie Sława, leśnictwo Dąbrówno.

Celem zespołu jest ochrona obszaru o dużych walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych.  Poza licznymi kasztanowcami białymi znajdują się tam również potężne okazy gatunków takich jak: dąb bezszypułkowy, buk zwyczajny, sosna wejmutka, dąb czerwony. Niestety od kilku lat kasztanowce atakowane są przez szrotówka kasztanowcowiaczka, który powoli, ale skutecznie, osłabia rosnące drzewa. Nadleśnictwo wraz z lokalnymi szkołami oraz osobami czynnie zaangażowanymi w ochronę przyrody podejmuje działania zmierzające do spowolnienia procesu zamierania kasztanowców, a docelowo do zwalczenia szrotówka na terenie zespołu „Gaj Wandy”.