Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się, zróżnicowany krajobraz, wartości turystyczne oraz pełnienie funkcji korytarzy ekologicznych.

Teren Nadleśnictwa Sława Śląska objęty jest czterema obszarami chronionego krajobrazu:
  • Rynny Obrzycko-Obrzańskie", na terenie gmin: Bojadła, Kargowa, Kolsko i Nowa Sól, o ogólnej powierzchni 23 375 ha,
  • Pojezierze Sławsko-Przemęckie", na terenie gmin: Kolsko, Nowa Sól, Sława i Wschowa o ogólnej powierzchni 15 090 ha,
  • Nowosolska Dolina Odry", na terenie gmin: Bojadła, Nowa Sól i Siedlisko, o ogólnej powierzchni 9 852 ha.
  • „Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska"
Ogółem, około 35% powierzchni Nadleśnictwa Sława Śląska położone jest w zasięgu obszarów chronionego krajobrazu.