Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Na terenie nadleśnictwa nie utworzono dotychczas żadnego parku krajobrazowego. Proponuje się utworzenie „Sławskiego Parku Krajobrazowego” o powierzchni 24 720ha.