Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Telefony alarmowe

W sprawach dotyczących zagrożenia pożarowego – Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny -
68 356 62 29 lub 697 070 934
W sprawach dotyczących uszkodzeń gniazd i lęgów ptaków – Specjalista do spraw ochrony przyrody - 697 071 687
W innych sytuacjach kryzysowych na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska: 
1. Straż Leśna - 536 061 705
2. Naczelnik Wydziału obronności RDLP w Zielonej Górze - 603 857 211