Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Od wieków ludzie wykorzystywali las jako miejsce, skąd czerpano budulec - drewno, ale także owoce leśne, grzyby, zioła, miód, torf, glinę, a także mięso, skóry i kości zwierząt.

Dzisiaj sposób użytkowania lasu dzielimy na dwie kategorie:
 
Rozmiar pozyskiwania drewna określony jest w planie urządzania lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Określa się etat (ilość drewna do pozyskania) cięć tak, aby zapewnić trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania lasu. Pozyskane drewno pochodzi z:
  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć przedrębnych - pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe z punktu widzenia hodowlanego dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.
 
W Nadleśnictwie Sława Śląska, wg Planu Urządzania Lasu, zakwalifikowano drzewostany do użytkowania rębnego (wyrębu) w gospodarstwie zrębowym (gospodarstwa przeznaczone do przebudowy, odnowienia) i przerębowo-zrębowym (mieszana forma gospodarstwa, gdzie stosuje się rębnie przerębowe i zupełne) z zachowaniem ostępowego porządku cięć:
Ogółem zaplanowano na lata 2006-2015 użytkowanie rębne na poziomie ok. 9 % powierzchni lasów.
Jeśli chodzi o użytki uboczne, to w Nadleśnictwie Sława Śląska zbiór runa leśnego prowadzony jest jedynie przez okolicznych mieszkańców i przyjeżdżających tu gości.
Pozyskanie choinek realizowane jest tylko w drzewostanach przeznaczonych do wyrębu, z podszytów i czyszczeń.
Nadleśnictwo Sława Śląska posiada plantacje choinkowe na gruncie leśnym w leśnictwie Przydroże. 
Integralną częścią gospodarki leśnej jest gospodarka łowiecka (patrz dział „Łowiectwo" i „Oferta łowiecka"). 
 
Zapoznaj się z ofertą sprzedaży drewna Nadleśnictwa Sława Śląska.