Lista aktualności Lista aktualności

Kolorowy las

„Kolorowy las" – nie dla nas!
Wybierając się na wędrówkę po lesie pragniemy zastać go czystym, zielonym, pachnącym, czyli naturalnym – niby niewiele.... Niestety począwszy od przydrożnych rowów, a skończywszy na głębokich ostępach, napotykamy zjawisko „kolorowego lasu", czyli lasu pełnego śmieci. Jest to problem nie tylko estetyczny, ale również ekologiczny.
Do lasu wyrzucamy niemal wszystko - począwszy od zwykłych śmieci z gospodarstw domowych, przez wyroby z tworzyw sztucznych, sprzęt AGD, meble i złom, a skończywszy na materiałach rozbiórkowych, cegłach i betonie. Zdarzają się też odpady niebezpieczne, na przykład przeterminowane leki, środki ochrony roślin, zużyte baterie, akumulatory, płyty azbestowe, eternit itp.
Pojedyncze śmieci pozostawiane są zazwyczaj przez nierozważnych i niekulturalnych turystów. Częstokroć jednak, ludzie uważani powszechnie za „porządnych" i praworządnych obywateli, często tuż za oknami swoich pięknych posesji wyrzucają do lasu wszelkiego rodzaju odpady bytowe. Przyczyny takiego zachowania są niezrozumiałe, ponieważ wywóz odpadów na wysypiska śmieci nie jest zbyt dużym obciążeniem finansowym. Tak więc przyczynę tego stanu rzeczy można tłumaczyć wygodnictwem, niechlujstwem, a także pozorną bezkarnością. Ujęcie sprawców zaśmiecania lasu jest niebywale trudnym zadaniem, ale coraz częściej możliwym. Stosowane obecnie środki techniczne (kamery, fotopułapki) oraz coraz większe zaangażowanie społeczne umożliwiają wykrycie sprawców tego niecnego procederu, jaki jest wyrzucanie śmieci do lasu. Z uwagi na rangę problemu Nadleśnictwo Sława Śląska w ostatnim czasie podjęło wyostrzone działania w kierunku karania śmieciarzy.
Art. 162. § 1. KW  Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.
Niechlubnym zjawiskiem w lesie są również tzw. „dzikie wysypiska śmieci", które niosą niebezpieczeństwa nie tylko dla środowiska naturalnego, ale również epidemiologicznego  czy sanitarnego. Oto kilka realnych zagrożeń:
• przedostanie się metali ciężkich do wód podziemnych, w tym często do wody pitnej, poprzez nieodpowiednie zabezpieczenie podłoża na dzikim wysypisku,
• niekontrolowany rozwój bakterii chorobotwórczych i niebezpiecznych grzybów dla człowieka i zwierząt,
• uwalnianie substancji rakotwórczych oraz biogazów powstających na dzikich wysypiskach,
• okaleczenia , a nawet nierzadko śmierć zwierząt będąca pokłosiem rozgrzebywania odpadów (zjadane przez zwierzęta torebki foliowe, odłamki szkła lub metalu powodujące okaleczenia, sznurki znoszone przez ptaki do swych gniazd powodują nierzadko splątanie nóg piskląt).
Zaakcentować należy o zagrożeniu, jakie niesie za sobą wyrzucanie resztek żywności do lasu, lub pozostawienie ich w formie niezabezpieczonej przez dostęp dzikich zwierząt , zwłaszcza dzików. Afrykański Pomór Świń(ASF) rozprzestrzenia się ostatnio właśnie w ten sposób, że podróżni pozostawiają niedojedzoną żywność na parkingach leśnych lub innych dostępnych dzikom miejscach. Zarażenie następuje poprzez zjedzenie takich resztek. Choroba, która nie jest niebezpieczna dla człowieka, ale zabójcza dla dzików i trzody, rozprzestrzenia się potem przez kontakt osobników pomiędzy sobą, także ze zwierzętami hodowlanymi. Generuje to ryzyko ogromnych strat gospodarczych w gospodarstwach rolnych i przemyśle przetwórczym, z tytułu zakazu handlu mięsem z zagrożonego pomorem terenu.
Nasze Nadleśnictwo wydaje rocznie ponad 100 000,00 zł na usuwanie nielegalnych wysypisk i sprzątanie lasów. 
Na obszarze ok. 26 tys. ha zbierane jest ponad 500 m3 śmieci.
Nadleśnictwo Sława Śląska prowadzi szeroką edukację podnoszącą świadomość ekologiczną dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Odbywa się to poprzez liczne konkursy, zajęcia i pogawędki. Należy przypominać, że las jest naszym wspólnym dobrem  i powinno się zachować go czystym dla kolejnych pokoleń.
Autor tekstu: Aneta Seidel