Lista aktualności Lista aktualności

Nowe obiekty turystyczne na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska!

Mamy przyjemność poinformować, iż w ostatnich dniach Nadleśnictwo Sława Śląska udostępniło dla mieszkańców i turystów zmodernizowane ścieżki: ścieżkę edukacyjną „Lekcja Biologii Inaczej” oraz ścieżkę przyrodniczo-leśną „Wzgórza Pszczółkowskie”.

Wzmożone zainteresowanie społeczeństwa czynnym wypoczynkiem na łonie natury może przyczynić się do nadmiernego i niekontrolowanego wykorzystywania zasobów przyrodniczych na obszarach cennych ostoi i tym samym doprowadzić do zaniku lokalnych populacji gatunków flory i fauny oraz siedlisk przyrodniczych. Istnieje zatem potrzeba ukierunkowania rozwoju turystyki i jej skanalizowania, tak aby udostępnianie obszarów objętych ochroną nie stało się przyczyną ich degradacji lub zaniku. Nadmierną presję turystów udaję się ograniczyć m.in. dzięki projektom współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. W ramach takiego właśnie projektu Nadleśnictwa Sława Śląska prowadzi działania mające na celu ukierunkowanie i skanalizowanie aktywności turystycznej poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej i odsunięcie głównego ruchu turystycznego od najcenniejszych i najbardziej zagrożonych  ostoi gatunków i siedlisk. Projekt pt. „Budowa i modernizacja systemu ścieżek turystycznych w Nadleśnictwie Sława Śląska dla zabezpieczenia obszarów Natura 2000" realizowany jest w ramach V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, natomiast niezbędne środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-LEŚNA „WZGÓRZA PSZCZÓŁKOWSKIE" została zmodernizowana w ramach realizowanego przedsięwzięcia. Jest to trasa prowadząca przez urozmaicone i ciekawe przyrodniczo formy krajobrazu polodowcowego. W ramach tego zadania usunięto przestarzałe oznaczenia tablic edukacyjnych, w zamian których zakupiono i zamontowano nowe. Trasa ścieżki została urozmaicona trzynastoma tablicami edukacyjnymi o różnej tematyce – poczynając od lokalnych legend, poprzez historię okolicy, na aspektach przyrodniczych kończąc. Ponadto na trasie ścieżki posadowione zostały kosze na śmieci oraz dwa zestawy ław drewnianych wraz ze stolikami z zadaszeniem.

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA „LEKCJA BIOLOGII INACZEJ" również uległa transformacji. Ścieżka wiedzie przez atrakcyjne pod względem przyrodniczym i krajobrazowym tereny. Dzięki licznym przystankom tematycznym Zwiedzający mają możliwość poznania różnorodności siedlisk leśnych oraz tajników życia mniejszych i większych zwierząt, które przy odrobinie uwagi i przy sprzyjającym szczęściu turysta będzie mógł zaobserwować na  żywo w ich naturalnym środowisku. Ścieżka została wyposażona w trzynaście nowych tablic edukacyjnych oraz kosze na śmieci. Dzięki wprowadzonym zmianom, Zwiedzający w ciekawy sposób mogą spędzić czas podziwiając m.in.: bogactwo siedlisk leśnych, lokalne bagienka, torfowiska, rzadkie gatunki ptaków, czy też drzewa pomnikowe.

Mamy nadzieję, że obiekty będą wykorzystywane przez lokalną społeczność oraz przebywających na naszym terenie turystów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Realizacja niniejszego projektu stanowi doskonałe uzupełnienie i rozszerzenie działalności Nadleśnictwa Sława Śląska, gdyż przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej oraz poziomu wiedzy społeczeństwa o obszarach Natura 2000 oraz wzbogaci i uatrakcyjni bazę edukacyjną Nadleśnictwa Sława Śląska wytworzoną w ramach projektu.

 

Informujemy, iż już niebawem Odwiedzający będą mieli możliwość bezpośredniego dostępu do najaktualniejszej interaktywnej mapy z naniesioną siecią szlaków rekreacyjno-turystycznych na terenie nadleśnictwa oraz do najświeższych informacji związanych z walorami przyrodniczymi nadleśnictwa, (…) ale to już kolejna inwestycja w ramach przedmiotowego projektu, na którą musimy jeszcze trochę poczekać. Zapewniamy jednak, że cierpliwość popłaca, w związku z czym prosimy na bieżąco obserwować naszą witrynę internetową, za pośrednictwem której będziemy informować o wszystkim, co związane jest z naszym projektem.(www.slawaslaska.zielonagora.lasy.gov.pl