Lista aktualności Lista aktualności

Odebrana, ale jeszcze nie oddana

Odbiór ścieżki rowerowej wraz z miejscem postojowym i infrastrukturą turystyczną, wybudowanych w ramach projektu „Budowa i modernizacja systemu ścieżek turystycznych w Nadleśnictwie Sława Śląska dla zabezpieczenia obszarów Natura 2000”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dniu 23.lipca 2014 r. w Nadleśnictwie Sława Śląska dokonano odbioru końcowego ścieżki rowerowej wraz z miejscem postojowym dla samochodów, wyposażonej w małą infrastrukturę turystyczno-dydaktyczną w postaci tablic edukacyjnych, ławostołów z zadaszeniem, koszy na śmieci oraz znaków informacyjno-kierunkowych. Zadanie to realizowane było w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pn. „Budowa i modernizacja systemu ścieżek turystycznych w nadleśnictwie Sława Śląska dla zabezpieczenia obszarów Natura 2000". W pracach odbiorowych uczestniczyli przedstawiciele Nadleśnictwa Sława Śląska (Inwestor), Wykonawcy obiektu – Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski z Kożuchowa oraz Inspektor nadzoru – pan Daniel Sadowski z Biura Projektów i Nadzoru „SKALA" ze Szprotawy.
 
Ścieżka rowerowa, o której mowa powyżej, została wytyczona na odcinku 4,61 km, z czego 3,6 km nawierzchni zostało utwardzone. Znaczna część obiektu poprowadzona została starym pasem przeciwpożarowym, który już od dłuższego czasu przestał pełnić swoją funkcję. Dzięki temu podczas prac budowalnych ograniczono do niezbędnego minimum wycinkę drzew, które znajdowały się na trasie ścieżki. Wybudowane obiekty, m.in. nawierzchnia utwardzona ścieżki, tablice edukacyjne, ławostoły, kosze na śmieci powstały w głównej mierze z surowców naturalnych. Trasa ścieżki urozmaicona została dziesięcioma tablicami edukacyjnymi, dzięki którym turysta może zaznajomić się z bogactwem przyrodniczym występującym na tym terenie, który objęty jest ochroną prawną, gdyż stanowi on obszar Natura 2000 - PLB300011 Pojezierze Sławskie. W celu umożliwienia wypoczynku korzystającym ze ścieżki rowerzystom, biegaczom lub pieszym, w dwóch miejscach, posadowiono 2 zadaszone ławostoły.
 
Mamy nadzieję, że obiekt będzie wykorzystywany przez lokalną społeczność oraz przebywających na naszym terenie turystów zgodnie z jego przeznaczeniem. Jednocześnie informujemy, że cały odcinek ścieżki jest monitorowany, w związku z czym należy liczyć się z konsekwencjami niewłaściwego użytkowania obiektu.
 
Niestety nie oznacza to, że obiekt „ścieżka rowerowa wraz z miejscem postojowym dla samochodów" został dopuszczony do użytkowania. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego we Wschowie, w terminie do 20.08.2014r., może wnieść zastrzeżenia co do zamiaru przystąpienia do użytkowania ścieżki rowerowej. Dopiero po tym terminie nastąpi formalne przekazanie ścieżki do publicznego, nieodpłatnego korzystania.
 
O wszelkich, miejmy nadzieję tylko korzystnych, zmianach zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani.