Lista aktualności Lista aktualności

Unieważniono: Opracowanie i wykonanie multimedialnej prezentacji poświęconej ptakom i siedliskom będącym przedmiotem ochrony w projekcie.

W związku z realizowanym przez Nadleśnictwo Sława Śląska projektem nr POIS.02.04.00-00-0120/16, pod nazwą „Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zapraszamy do złożenia oferty na realizację usług wynikających z zadania nr 10 Wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych w/w projektu pn.:
Opracowanie i wykonanie multimedialnej prezentacji poświęconej ptakom i siedliskom będącym przedmiotem ochrony w projekcie.

Postępowanie unieważniono - szczegóły w załączniku.