Lista aktualności Lista aktualności

Ratujemy kasztanowce

22 marca 2017r. na „Poletku Kasztanowym", zwanym również Gajem Wandy, na powierzchni około 3,00 ha w Leśnictwie Dąbrówno, odbyła się wspólna akcja ratowania drzew kasztanowca białego (Aesculus hippocastanum L.). Inicjatorami akcji były Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Letniska Jodłów i Nadleśnictwo Sława Śląska, a do współpracy zaangażowały się Koło Łowieckie „Wilk" z Głogowa i Gimnazjum przy Zespole Szkół w Lubięcinie. Wcześniej wszystkie kasztanowce na tej powierzchni zostały oklejone taśmami lepowymi, zapobiegającymi swobodnemu wchodzeniu owadów po pniach w korony drzew.

Pod nadzorem Leśniczego Tadeusza Sokołowskiego 28 uczniów Gimnazjum  przystąpiło do grabienia opadłych jesienią ubiegłego roku liści kasztanowców, zasiedlonych przez szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella). Dodatkową mobilizacją dla młodzieży stanowiła obecność kadry pedagogicznej i Dyrektora Szkoły, Pana Andrzeja Trzeciaka, który w pełni popierał taką formę edukacji przyrodniczej młodego pokolenia. W trakcie przerw na drobny posiłek  uczniowie dowiedzieli się bowiem wielu ciekawych i istotnych szczegółów życia i funkcjonowania ekosystemu leśnego.

Na temat szrotówka kasztanowcowiaczka (Aesculus hippocastanum L.) opowiadał leśniczy Leśnictwa Dąbrówno. Omówił on także podstawowe zasady prowadzenia gospodarki leśnej przy zachowaniu i poszanowaniu zasad ochrony środowiska naturalnego. Gawęda Leśniczego dotyczyła również podstawowych gatunków zwierząt  zamieszkujących nasze lasy, w tym roli ptaków w walce ze szkodnikami drzew.

O działalności Koła Łowieckiego „Wilk" oraz o zasadach regulacji stanu zwierzyny w lasach opowiadał natomiast Prezes Koła Pan Tadeusz Marut. Nie obyło się także bez krótkiej lekcji historii – skoncentrowany w pigułce rys historyczny, i to już od czasów epoki ostatniego zlodowacenia po czasy współczesne, mający istotny związek z kasztanowcami obecnej Puszczy Tarnowskiej, bardzo ciekawie przedstawił Pan Jan Wojtasik, autor wielu publikacji ukazujących prastare miejsca nie tylko w Polsce, ale i znajdujące się w państwach ościennych.

 

Podsumowując: w akcji udział wzięły 47 osoby, w tym:

młodzież gimnazjalna - 28 osób,

nauczyciele - 4 osoby,

Towarzystwo Wspierania Letniska Jodłów - 6 osób,

Członkowie Koła Łowieckiego Wilk Głogów - 4 osoby,

Pracownicy PGL LP Nadleśnictwo Sława Śląska - 5 osób.

 

Nie była to ostatnia inicjatywa przyrodnicza lubięcińskiej młodzieży. Planowana jest kolejna akcja ograniczania populacji szrotówka poprzez dokończenie grabienia liści jeszcze w pierwszej dekadzie kwietnia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i tym samym zapraszamy do inicjowania kolejnych tego typu przedsięwzięć.

Więcej na temat szrotówka kasztanowcowiaczka (Wikipedia).

Autor tekstu: Emilia Rola