Lista aktualności Lista aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu na ekologiczny plakat

Z przyjemnością informujemy, że konkurs na ekologiczny plakat promujący projekt: „Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska” , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Gminę Kolsko i Gminę Sława  został rozstrzygnięty!

Celem konkursu jest propagowanie idei ochrony obszarów Natura 2000 wśród społeczeństwa, zwiększenie akceptacji zasad ochrony przyrody wśród społeczności lokalnej, poznanie zasobów przyrodniczych Nadleśnictwa Sława Śląska, propagowanie idei zrównoważonej turystyki respektującej zasady ochrony cennych zasobów przyrodniczych, edukacja w zakresie umiejętności obserwacji przyrody, zjawisk ekologicznych oraz rozpoznawania chronionych gatunków zwierząt i roślin (w tym przede wszystkim będących przedmiotem ochrony w projekcie), ukazanie różnorodności biologicznej i piękna przyrody w Nadleśnictwie Sława Śląska, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Do nadleśnictwa wpłynęło 20 prac. Podczas oceny uwagę zwrócono na ujęcie tematu konkursu i ilości włożonej pracy. Każda z prac ukazywała indywidualne spojrzenie autora na zadany temat.   Po długich i burzliwych obradach wyłoniono laureatów, a także przyznano wyróżnienia

 

Kategoria - dzieci w wieku przedszkolnym:

Miejsce I : Gabriela Mruk

Wyróżnienie : Szymon Linkowski

 

Kategoria – uczniowie szkół podstawowych:

Miejsce I : Kinga Adamczewska

Wyróżnienie : Barbara Bajtek

 

Kategoria – uczniowie szkół ponadpodstawowych:

Miejsce I : Szczepan Zalewski

Wyróżnienie: Gracjan Hensel

 

O terminie wręczenia nagród laureaci oraz autorzy prac wyróżnionych zostaną poinformowani indywidualnie.

 

Serdecznie gratulujemy! dziękujemy za włożoną pracę oraz zaangażowanie.