Lista aktualności Lista aktualności

Uwaga rowerzysto!

W miesiącu październiku, po zakończeniu sezonu lęgowego ptaków,  Nadleśnictwo Sława Śląska prowadzić będzie prace związane z wycinką zamarłych dębów znajdujących się wzdłuż 8 km odcinka wałów powodziowych nad Odrą (na wysokości miejscowości Fery, Młynkowo).


Czerwona linia przedstawia obszar wzdłuż którego prowadzone będą prace (mapa została pobrana ze strony: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy 

Wycięte zostaną wyłącznie drzewa suche, z obawy przed obaleniem się ich na wał powodziowy, który równocześnie jest urokliwą trasą rowerową. Większość z nich po ścięciu pozostanie w naturze jako martwe drewno. 
Przepraszamy za utrudnienia, ze względu na prowadzone prace, wał oznaczony zostanie tablicami zakazu wstępu.