Lista aktualności Lista aktualności

Współczesne plemię Wandalów

Czy zastanawialiście się nad genezą słowa „wandalizm”?

Wszystko zaczęło się  w XVII wiecznej Francji, gdzie pewien duchowny użył tej definicji w odniesieniu do ludzkiego zachowania w trakcie trwania rewolucji francuskiej, zapożyczając nazwę od barbarzyńskiego plemienia – Wandalów, słynących np. z ograbienia Rzymu w V w n.e. Miało to na celu uświadomienie ówczesnej ludności jak brutalne i dalekie od człowieczeństwa są ich czyny.

Czas, miejsce i okoliczności całkowicie nam odległe, ale definicja niestety nadal pozostaje aktualna, bo jak inaczej nazwać brak szacunku i niszczenie nowopowstałej infrastruktury edukacyjno-turystycznej, obiektów zbudowanych dla społeczności, mających uczyć, cieszyć i umilać czas w trakcie odpoczynku w naszych lasach.

Do aktu wandalizmu doszło w leśnictwie Wilcze, w miejscu postoju, przy nowo wybudowanej ścieżce rowerowej.

KTOŚ uszkodził gry edukacyjne poprzez poodrywanie listewek wykańczających narożniki. Prawdopodobnie KTOŚ kopiąc, pozostawiając przy okazji „ślady zbrodni”, poodrywał je w celu rozpalenia ogniska. To niestety nie jest jedyny niecny uczynek, który regularnie ma tam miejsce. Plemię współczesnych Wandalów, niszczycielskich KTOSIÓW, nie ma szacunku również do nawierzchni nowopowstałych miejsc postojowych. Niszczy ją poprzez rajdowe popisy, gwałtowne ruszanie i tak zwane kręcenie bączków. Niestety takie niszczenie miejsc postojowych powszechne jest również w innych leśnictwach!

Koszt utworzenia ścieżki rowerowej na odcinku Wilcze-Świętno to w przybliżeniu 1 265 000,00 zł, z tego wybudowanie jednego miejsca postojowego wraz z infrastrukturą to  około 170 tysięcy złotych!

Wandalizm jest niszczeniem, uszkadzaniem cudzej rzeczy, za co przewidziane są kary zgodne z prawem:

1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Powstała infrastruktura utworzona została w celu ograniczenia antropopresji – ludzkiego działania na środowisko przyrodnicze – nie w celu wyładowania agresji, frustracji i głupich pomysłów. Alarmujemy, pamiętajcie o tym!