Asset Publisher Asset Publisher

Bezpieczne grzybobranie

Sezon grzybowy w pełni. Wybierając się na grzyby powinniśmy pamiętać o kilku zasadach bezpiecznego grzybobrania.
Przede wszystkim w trosce o własne zdrowie i bezpieczeństwo zbieramy grzyby, co do których nie mamy wątpliwości, że są jadalne (UWAGA: warto korzystać z atlasów!).
Zbierając duże i dobrze wykształcone owocniki unikniemy ryzyka tragicznej pomyłki, gdyż małe owocniki nie mają jeszcze całkowicie wykształconych cech, charakterystycznych dla danego gatunku.
Grzyby zbieramy do przewiewnych koszyków, a nie do foliowych reklamówek – przetrzymywanie grzybów w plastikowych torbach przyczynia się do ich szybszego zepsucia się grzybów przez zaparzenie.
Pamiętajmy też o innych mieszkańcach lasu i nie niszczmy grzybów niejadalnych i trujących, które są pokarmem dla niektórych zwierząt, a także mogą być pod ochroną gatunkową. Tak samo jak nie niszczymy grzybów, tak też w żaden sposób nie niszczymy ściółki i runa leśnego. 
Wszyscy miłośnicy leśnych spacerów powinni pamiętać i mieć na uwadze, że przez cały rok prowadzone są w lesie różnego rodzaju prace z zakresu gospodarki leśnej. Największym ryzykiem zagrożenia bezpieczeństwa obarczone są prace związane z  pozyskaniem drewna (zarówno przez pilarzy jak i maszynowo). Przestrzegajmy więc bezwzględnie wszelkich zakazów wstępu na takie powierzchnie, które na tę okoliczność oznakowuje się żółtymi tablicami ustawianymi w odległości 100-150m od granicy działki roboczej, na której trwają prace. Słysząc lub widząc pracującą brygadę lub maszynę, pod żadnym pozorem nie wchodźmy na powierzchnię roboczą. Także inne prace prowadzone w okresie jesiennym niosą ze sobą zagrożenia, np. rozdrabnianie mechaniczne pozostałości pozrębowych - zbyt bliskie podejście do powierzchni, może skutkować uderzeniem przez rozpędzony fragment rozdrobnionej gałęzi.
Pamiętajmy również o tym, że w lesie to my jesteśmy gośćmi, w związku z tym zachowujmy się tam jak na gości przystało.
Życzymy bezpiecznego grzybobrania!

Autor: Jakub Kremer