Asset Publisher Asset Publisher

Leśne mieszkanie plus c.d.

Kontynuując akcję „Leśne mieszkanie plus” zapoczątkowaną montażem platform lęgowych dla ptaków szponiastych w sławskich lasach z końcem listopada pojawiło się 200 nowych „domków” dla skrzydlatych lokatorów. 
Realizując kolejne  zadania objęte projektem  pn. „Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wywieszono 100 szt. budek lęgowych oraz wyłożono nad brzegami pięciu jezior kosze lęgowe dla kaczek. Budki dedykowane są odpowiednio dla gatunków ptaków takich jak : puszczyk, włochatka, gągoł oraz sóweczka. 
Osoby spędzające czas nad Jeziorem Sławskim poza budkami wywieszonymi na drzewach rosnących na Wyspie Ptasiej mogą wypatrzeć na granicy ściany trzcinowiska i tafli wody wiklinowe kosze, które wyłożone zostały dla rodzimych gatunków kaczek zamieszkujących nad tym zbiornikiem. Również nad Jeziorem Tarnowskim Dużym i Małym, Jeziorem Błotnym oraz Jeziorem Głuchowskim kaczki znajdą nowe miejsca do zamieszkania i zakładania lęgów.