Asset Publisher Asset Publisher

Rozpoczynamy nowy projekt

Po raz kolejny postanowiliśmy sięgnąć po środki zewnętrzne, które zamierzamy wykorzystać na potrzeby ochrony przyrody. Tym razem, we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego – Gminą Sława i Gminą Kolsko,  zawnioskowaliśmy o ponad 3,5 mln zł w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Mając już spore doświadczenie w zakresie realizowania podobnych projektów zadecydowaliśmy o kontynuacji działań związanych z ochroną gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach Natura 2000, które znajdują się na terenie naszego Nadleśnictwa.

Po ponad rocznym okresie oceny naszego wniosku o dofinansowanie, w dniu 31 lipca br. Nadleśniczy Nadleśnictwa Sława Śląska podpisał w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych umowę o dofinansowanie na wykonanie projektu pt. „Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska".

Mamy nadzieję, że i tym razem damy radę zrealizować przedsięwzięcie zgodnie z jego założeniami, a tym samym uda się nam poprawić stan ochrony poszczególnych gatunków i siedlisk, będących przedmiotem ochrony w projekcie.

Więcej szczegółowych informacji o projekcie znajdziecie TUTAJ.

Autor tekstu: Marek Szeluch