Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega ono Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, prowadzącej nadzór i koordynującej działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

 
 
 
Nadleśniczy - kieruje całokształtem działalności Nadleśnictwa Sława Śląska i ponosi za nią odpowiedzialność, a także reprezentuje jednostkę na zewnątrz.
 
Zastępca Nadleśniczego - prowadzi sprawy dotyczące sfery produkcyjnej w Nadleśnictwie, odpowiada za prawidłową organizację i realizację planowania i wykonywania zadań w zakresie gospodarki leśnej.
 
Główny Księgowy - kieruje działem finansowo-księgowym. Odpowiada za całokształt spraw związanych
z prawidłowym funkcjonowaniem Nadleśnictwa pod względem ekonomicznym i prawnym w zakresie księgowo-finansowym, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo-księgowych Nadleśnictwa.
 
Inżynier Nadzoru - sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania czynności gospodarczych w Nadleśnictwie.
 
Komendant Posterunku Straży Leśnej - odpowiada za wykonywanie zadań związanych ze zwalczaniem szkodnictwa leśnego.
 
Sekretarz - odpowiada za całokształt spraw związanych z pełną obsługą administracyjną Nadleśnictwa oraz prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych.
 
Referent ds. pracowniczych - odpowiada za całokształt spraw osobowych Nadleśnictwa.