Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody nazywamy twory przyrody ożywionej lub nieożywionej o dużej wartości przyrodniczej, kulturowej, krajobrazowej, historycznej. Mogą to być np. drzewa, imponujących rozmiarów, źródła, wodospady, głazy, jaskinie itp. Termin ten wprowadził po raz pierwszy na przełomie XVIII i XIX wieku, niemiecki przyrodnik, geograf i podróżnik - Aleksander von Humboldt. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy w całej Polsce już prawie 11 tys. pomników, z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

pomnikach przyrody mówi Ustawa o ochronie przyrody z 2004 r. ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.). O uznaniu danego obiektu przyrodniczego za pomnik przyrody decyduje rada gminy.
 
Na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska występują 34 pomniki przyrody, w tym 29 pomników przyrody ożywionej oraz 5 nieożywionej.