Projekty i fundusze Projekty i fundusze

„Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych"

Nadleśnictwo Sława Śląska podpisało 2 umowy z Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie, w ramach działania 226 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" PROW 2007-2013.

  1. Umowa na kwotę 3 821 143,00 zł na cel „Odtworzenie potencjału przyrodniczego i produkcyjnego lasów uszkodzonych w wyniku pożaru poprzez przebudowę połączoną z modernizacją dróg leśnych na gruntach w zarządzie PGL LP oraz przebudowę połączoną z modernizacją dojazdów pożarowych". Operacja była realizowana w leśnictwach Dąbrówno, Strzeszków oraz Grochowice, dotyczyła przebudowy dróg leśnych oraz dojazdów pożarowych nr 3, 5 oraz 9 w wymienionych leśnictwach.
  2. Umowa na kwotę 3 400 000,00 zł na cel „Odtworzenie potencjału przyrodniczego i produkcyjnego lasów uszkodzonych w wyniku wiatru poprzez przebudowę połączoną z modernizacją dróg leśnych na gruntach w zarządzie PGL LP" Operacja będzie realizowana w leśnictwie Świętno na drodze leśnej niebędącej dojazdem pożarowym.