Lista aktualności Lista aktualności

Na ratunek przyrodzie

Wspierając przyrodnicze walory Pojezierza Sławskiego i Żurawie Bagno Sławskie, ze szczególną uwagą dbamy o awifaunę i siedliska na obszarach Natura 2000, a także o ograniczenie antropopresji turystycznej na obszarze Nadleśnictwa Sława Śląska.

     W czerwcu bieżącego roku miną już trzy lata odkąd leśnicy z Nadleśnictwa Śląska rozpoczęli realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz środków własnych Nadleśnictwa, Gminy Kolsko i Gminy Sława. Tytuł projektu  „Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska” sugeruje z jak wielkim i odpowiedzialnym wyzwaniem przyszło się zmierzyć. Te trzy lata był to czas pełen działań, przetargów, odbiorów prac, montażu, budowy…ale i dobrej współpracy partnerów projektu. A co z tego będzie mała natura?
    Gdy weźmiemy pod lupę działania wspierające awifaunę Pojezierza  Sławskiego dostrzeżemy jak wiele ptaków zyskało nowy dom, mieszkanie wykończone pod „klucz”. Na drzewach zostały wywieszone budki lęgowe dla gągołów i sów, zamontowano platformy dla rybołowa, bielika, kani rudej i czarnej, sokoła wędrownego i puchacza. Nawet kaczki otrzymały nowe lokum! Wiklinowe kosze lęgowe, do których trudno dostać się norce. 

    Niestety, w miejscach gdzie pojawiają się ludzie zdarza się, że leśnicy napotykają na stertę śmieci. Jest to przykry widok, który również towarzyszy okolicom Jeziora Sławskiego oraz wyspom akwenu - głównym miejscom rozrodu wielu gatunków ptaków. Aby zapobiegać szkodnictwa leśnemu, pracownicy Nadleśnictwa Sława Śląska prowadzą wzmożony monitoring terenu i w celu ochrony miejsc bytowania ptaków, we współpracy z miejscowym Ratownictwem Wodnym prowadzą akcje sprzątania tych terenów, głównie po zakończeniu sezonu turystycznego. Ogrom tych zanieczyszczeń poraża, tak samo jak fakt, że w minionym roku z całego terenu Nadleśnictwa Sława Śląska zebrano około 330 m3 śmieci, a koszt jaki poniosło nadleśnictwo za usunięcie i utylizację odpadów wyniósł 130 tys.

    Niestety lęgi ptasie zagrożone są wieloma czynnikami. Jednym z zagrożeń jest norka amerykańska - gatunek inwazyjny. Od początku 2019 roku prowadzony jest odłów norki amerykańskiej, mający za zadanie ograniczenie jej populacji. 
    Nie tylko ptactwo Pojezierza Sławskiego wymaga wsparcia. Jednym z zadań projektu jest również ochrona siedlisk przyrodniczych, a w szczególności torfowiska „Żurawie Bagno Sławskie”, na którym przeprowadzono inwentaryzację występujących tam gatunków roślin. Dzisiaj „Żurawie Bagno Sławskie” jest nie do poznania – pozbawione nalotów drzew i krzewów, odzyskuje swój pierwotny charakter. Dodatkowo co roku torfowisko jest starannie koszone. 

    Celem projektu jest również ograniczenie antropopresji, czyli wpływu działalności ludzkiej na środowiska. Aby ograniczyć ogół tych negatywnych działań człowieka, mających oddziaływanie na środowisko przyrodnicze, leśnicy wybudowali ponad 7 km ścieżki rowerowej, łączącej się ze ścieżką gminy Wolsztyn (link).
To jeszcze nie wszystko! Do zakończenia realizacji pozostało jeszcze 9 km ścieżki. Powstały również trzy nowe miejsca postojowe – kolejne stanowiska, gdzie legalnie można pozostawić swoje auto i ruszyć na pieszą wycieczkę. Miejsca te mają również charakter rekreacyjno-edukacyjny, zaopatrzone są w domki wiedzy, wiaty do odpoczynku, tablice edukacyjne i informacyjne. 
    Nadleśnictwo Sława Śląska zakupiło również pojazd taktyczny „RYŚ”, który będzie wykorzystywany przez Straż Leśną do ochrony niedostępnej dla żadnego pojazdu linii brzegowej Jeziora Sławskiego, czyli 25 km obszarów leśnych oraz do patrolowania ścieżek rowerowych. Mamy nadzieję, że te działania przyczynią się też do poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z tych udogodnień turystycznych i skutecznie zniechęcą osoby pozostawiające po sobie śmieci. 
    Pojazd taktyczny „RYŚ” wyprodukowany jest dla wojsk operacyjnych, ale może również z  powodzeniem służyć cywilom i być przydatny dla osób pracują w trudnym terenie.  
   Projekt Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska” obejmuje te i wiele innych działań. Wartość tego cennego dla przyrody przedsięwzięcia wynosi 6 mln zł, z czego prawie 1 mln wniosło Nadleśnictwo, pozostałe koszty zostały pokryte ze środków Unii Europejskiej.