Asset Publisher Asset Publisher

Komunikat

Komunikat

 

            Wszystkich, którzy zamierzają nabyć nieruchomość lub jej część (dom, inna budowla, plac itp.) od Firmy  Inwest Nieruchomości Sp. z O. O. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Heyki 14b, 70-631 Szczecin, a położoną na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Sława” w Lubiatowie (poprzedni użytkownik Interferie S.A.), na działkach ewidencyjnych o nr 3054 i 3062,  Nadleśnictwo informuje, że przed dokonaniem transakcji wskazane jest skonsultowanie tego zamiaru z Nadleśnictwem Sława Śląska, pod ryzykiem możliwości uznania transakcji za nieważną i narażeniem się na uczestnictwo w sporze prawnym ze Skarbem Państwa. Wskazana informacja dotyczy również zamiaru nabycia od Firmy Inwest Nieruchomości Sp. z O. O. nakładów na opisanych powyżej nieruchomościach.

 

                                                                                              Nadleśniczy

                                                                                      Wiesław Daszkiewicz