Położenie

Nadleśnictwo Sława Śląska leży na obszarze trzech województw: dolnośląskiego (powiat głogowski, gmina Kotla), lubuskiego (powiat nowosolski, gminy: Kolsko, Nowa Sól, Siedlisko; powiat zielonogórski, gminy: Bojadła i Kargowa; powiat wschowski, gmina i miasto Sława), wielkopolskiego (powiat wolsztyński, gmina Wolsztyn).

Historia

Sięgając do kart historii ziem, które wchodzą w skład nadleśnictwa Sława Śląska napotkamy informacje z XIII w. W ówczesnych czasach ziemie podzielone były na kasztelanie, w ramach których prowadzona była m.in. gospodarka leśna. Historycy przytaczają fakty dotyczące odbywających się w tamtym okresie licznych polowań oraz spotkań możnowładców na terenie Borów Tarnowskich, które w znacznej części wchodzą w skład dzisiejszych lasów Nadleśnictwa.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega ono Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, prowadzącej nadzór i koordynującej działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Współpraca

Nadleśnictwo Sława Śląska współpracuje z Landratsamt Bautzen Kreisforstamt (Powiatowy Urząd Leśny Bautzen) z Saksonii (Niemcy). Siedziba partnera projektu Landratsamt Bautzen Kreisforstamt znajduje się w Kamenz (http://www.landkreis-bautzen.de). Tutaj znajdziesz więcej informacji o partnerze.