Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Ochrona lasu obejmuje różnorodne działania mające na celu ochronę przed czynnikami:
 • biotycznymi (szkodniki w postaci organizmów żywych),
 • abiotycznymi (czynniki środowiska nieożywionego, np. wiatr, susza, mróz),
 • antropogenicznymi (związanymi z działalnością człowieka).
 
Lasy Nadleśnictwa Sława Śląska są stale zagrożone na szkody ze strony różnorodnych czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych. Wynika to ze zdecydowanej przewagi drzewostanów sosnowych (najczęściej litych), których udział powierzchniowy wynosi ponad 90 %.
Zagrożenia biotyczne:
 • szkodliwe owady - do groźnych szkodników liściożernych, które występowały i były zwalczane w nadleśnictwie należały: barczatka sosnówka, brudnica mniszka, strzygonia choinówka, boreczniki sosnowe,
 • grzyby patogeniczne – w nadleśnictwie nie zaobserwowano na powierzchni upraw młodników, czy starszych drzewostanów objawów wzmożonego występowania chorób wywołanych grzybami korzeniowymi, aczkolwiek nie oznacza to, iż takowe tu nie występują.
 
W celu monitorowania występowania szkodliwych owadów i częściowego ich zwalczania, stosuje się następujące metody ochrony lasu:
 
 
 Aby zapobiegać szkodom czynionym przez zwierzynę płową stosowano takie środki jak:
 • zabezpieczenie upraw repelentami (środki chemiczne, które odstraszają zwierzynę zapachem lub smakiem),
 • grodzenie upraw, szczególnie gatunków cennych (np. dębów czy buków),
 • wykładanie drzew zgryzowych w okresie zimowym.
 
Jednym z elementów ochrony lasu jest ochrona przeciwpożarowa.
Nadleśnictwo realizuje czynności prewencyjne, które dotyczą obszarów leśnych i są wyszczególnione w obowiązujących aktach prawnych oraz „Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Obszarów Leśnych".
Lasy Nadleśnictwa Sława Śląska zaliczone są do I (najwyższej) kategorii zagrożenia pożarowego oraz 21-ej strefy prognozowania ryzyka powstania pożaru.
Czynniki kształtujące w nadleśnictwie zagrożenie pożarowe lasu to :
 • skład gatunkowy drzewostanów oraz ich wiek (jednorodność drzewostanów),
 • warunki meteorologiczne  (wilgotność powietrza, opady, wilgotność ściółki leśnej),
 • sieć szlaków komunikacyjnych (przez teren nadleśnictwa przebiega sieć szlaków komunikacyjnych o długości ok. 200 km, często przeprowadzonych przez tereny leśne lub w ich sąsiedztwie),
 • atrakcyjność turystyczna.
Do elementów zabezpieczenia przeciwpożarowego należą: 
 • 4 dostrzegalnie przeciwpożarowe,
 • samochód patrolowo-gaśniczy,
 • sieć dojazdów pożarowych i punktów czerpania wody,
 • pasy przeciwpożarowe typu A i B, oraz pasy biologiczne
 • obserwacja lotnicza,
 • baza sprzętu przeciwpożarowego.
Bardzo ważna jest ścisła współpraca z Państwową Strażą Pożarną. 
Nadleśnictwo posiada opracowany plan „Sposoby postępowania na wypadek pożaru lasu" corocznie aktualizowany i zatwierdzany przez właściwego Komendanta Powiatowego PSP.
Punkt alarmowo-dyspozycyjny (PAD)
W okresie od marca do 30 września
tel. +48 683 566 782 kom. 697 070 934