Oferta edukacyjna

Edukacja przyrodnicza prowadzona jest w Nadleśnictwie Sława Śląska przez wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników nadleśnictwa. Zajęcia edukacyjne odbywają się zarówno w siedzibie nadleśnictwa w Sławie, w szkołach, jak również w samym lesie w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. W celach edukacyjnych wykorzystuje się naturalne walory przyrodnicze występujące na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska, a w przypadku zajęć kameralnych materiały audiowizualne, plansze poglądowe, książki, atlasy i inne pomoce dydaktyczne.