Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Edukacja przyrodnicza prowadzona jest w Nadleśnictwie Sława Śląska przez wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników nadleśnictwa. Zajęcia edukacyjne odbywają się zarówno w siedzibie nadleśnictwa w Sławie, w szkołach, jak również w samym lesie w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. W celach edukacyjnych wykorzystuje się naturalne walory przyrodnicze występujące na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska, a w przypadku zajęć kameralnych materiały audiowizualne, plansze poglądowe, książki, atlasy i inne pomoce dydaktyczne.

Zajęcia edukacyjne zawsze dostosowane są do wiedzy, wieku oraz zainteresowań konkretnej grupy uczestników.
 
Znaczna część zajęć terenowych odbywa się na dwóch ścieżkach edukacyjnych: „Lekcja biologii inaczej" oraz „Wzgórza Pszczółkowskie". Ponadto, na życzenie zainteresowanych grup, organizowane są zajęcia na terenie rezerwatów „Jezioro Mesze" i „Jezioro Święte".
 
Proponowane przykładowe tematy zajęć kameralnych dla grup szkolnych:
  • Od nasiona do drzewa, czyli jak rodzi się las,
  • ABC leśnego piechura czyli jak się nie zgubić w lesie,
  • „Grzybów było w bród…" – czyli bezpieczne grzybobranie,
  • Co wolno, a co nie podczas leśnych wędrówek,
  • „Dlaczego się pali?" – o przyczynach i skutkach pożarów w lesie,
  • „Pałka, zapałka, dwa kije" – drewno wokół nas,
  • Ochrona przyrody – po co, na co i dlaczego?
  • Cztery pory roku w lesie.